Leszek Albert

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą (PTP nr 238), superwizorem-aplikantem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP nr 44), certyfikowanym terapeutą środowiskowym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNPŚiR PTP nr 315/2014) oraz specjalistą psychoterapii dzieci i młodzieży.
Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Jestem związany z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie ukończyłem całościowe szkolenie Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Studium Socjoterapii i Terapii Młodzieży.

Jako psychoterapeuta pracuję od 17 lat.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz European Society for Trauma and Dissociation (ESTD).